ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány
  • 7100 Szekszárd, Bartók u. 7.
  • E-mail: info@zoldtars.hu
  • Tel./fax: +36 30 957-4835
Köszönjük, hogy felajánlja jövedelem adója 1%-át szervezetünk részére

Navigáció

Hírek, újdonságok

Gazdálkodj Ökosan
Klímariadó Tolna megyében

...
A ZÖLDTÁRS ALAPÍTVÁNY ELÉRHETŐSÉGE:

BAKA GYÖRGY, ELNÖK
06-30/9574-835
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
8.00 - 17.00
Napkollektoros aszalógép

...
Hajnal Klára: Itt és most
Adó 1%

Ha a jövőben is szeretnétek részt venni a Zöldtárs...
Óévbúcsúztató, zsírégető túra
Klímaalap

Szekszárd MJ Város Önkormányzata idén is megszavazta a 2012. évre a 4 millió Ft-os Klímaalapot. A Klímaalapból olyan helyi programok megvalósítására lehet...
Lösz szurdik tanösvények

A tájékoztató füzet innen letölthető.

...
Javítóműhelyek adatbázisa
Szekszárdi Klímakör a Facebookon

Csatlakozz a Szekszárdi Klímakör online közösségéhez, és értesülj a legfrissebb eseményeinkről! Fújjunk együtt riadót!...
Komposztáljunk

A komposztálás a legősibb hulladék-hasznosító eljárás. A kukába kerülő szemétnek 30-35%-...
Szekszárdi Klímakör

A Szekszárdi Klímakörrel kapcsolatos munkaanyagok, ülések jegyzőkönyvei, beérkezett javaslatok, és egyéb letölthető anyagok egy helyen.

...
Aprítógép

KEOP pályázataink keretében már több mint 10 éve aprítógépek kerültek beszerzésre. Az aprítógépek folyamatosan használatban vannak. A Szőlő-Szem Egyeüsletnél...
Környezettudatos család

Környezettudatos család programunk keretében nagyszabású záró fórum került megrendezésre. A fórum igazán sikeresen zárult. A közel 40 résztvevőtől elégedett...

Gyakran ismételt kérdések

Kérjük tegye fel környezet- és természetvédelmi kérdését a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú alapítvány munkatársainak és Ők készséggel válaszolnak.

Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel:

Levélben: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 91. Fszt. 1.
Telefonon: 06-74/414-217
E-mailben: info@zoldtars.huVegyes tüzelésű kazánban olyan dolgok tüzelése, ami környezetszennyező (irtózatos bűzt árasztva az utca lakóira).

Teendő: Jegyzőhöz írásos panasz benyújtása (javasoljuk, hogy ajánlott levélben). Ha megalapozott, akkor a jegyző fordul a Környezetvédelmi Felügyelőséghez.

Indok: A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23.§ (3) bekezdése meghatározza, hogy a települési önkormányzat jegyzője környezetvédelmi hatósági hatáskörében jár el az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés forrásaival, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben. A Korm. rendelet 23.§ (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője megteszi a szükséges intézkedéseket a levegővédelmi követelmények betartása érdekében, mely a tüzeléshez felhasznált anyagtól függően a Felügyelőség eljárását is eredményezheti.

Otthoni gépjavító, gépszerelő, autószerelő nem megfelelő körülmények között (talajjal érintkező olaj, engedély nélküli festés, autómosásból technológiai szennyvíz a talajra, talajvízbe folyik).

Teendő: Közérdekű bejelentést kell tenni a Környezetvédelmi Felügyelőséghez szóban vagy írásban. A közérdekű bejelentést szóban személyesen a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), illetve telefonon (22/514-310) teheti meg. Amennyiben írásban keresi meg hivatalt, úgy levelét a 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. címre küldje. Elektronikus levélben való megkeresés esetén a bejelentést a kozepdunantuli@zoldhatosag.hu email-címre lehet küldeni.

Egyéb kiegészítések: A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.

A közérdekű bejelentés, panasz esetében rögzítendő adatok:

-    A bejelentéssel érintett személy, gazdálkodó szervezet neve, lakcíme, székhelyének címe.

-    A bejelentéssel érintett ingatlan, épület, telephely stb. megjelölése.

-    A bejelentés tárgya, a probléma részletes leírása, az ingatlanon belül az esetleges szennyezés, ill. egyéb környezeti probléma helyének pontos megnevezése, jellege, kiterjedése, egyéb a bejelentés szempontjából lényeges körülmények.

-    Nyilatkozat arról, hogy mióta áll fenn a bejelentett probléma, mióta van a bejelentőnek tudomása a környezetszennyező tevékenységről, mulasztásról, ill. állapotról.

-    A panaszos, ill. bejelentő személyes adatai. Az adatok felvételekor tájékoztatni kell a bejelentőt, hogy személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

-    A bejelentőt nyilatkoztatni kell, hogy hozzájárul-e az adatai nyilvánosságra hozatalához a bejelentés alapján esetlegesen lefolytatandó eljárás során.

-    Amennyiben a bejelentő nem járul hozzá személyes adatai felvételéhez tájékoztatni kell, hogy a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2004. évi XXIX. törvény 142.§ (6) bekezdése alapján a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.

"Azokat az embereket kedvelem, akik többet tesznek a világhoz, mint amennyit elvesznek belőle"


/Wessely Gábor: Rozsdaszínű álomvilág/
SZEKSZÁRD IDŐJÁRÁSA
A múltban és most

ÚJ SOROZAT

Gazdálkodj Ökosan
kezdőlap