Gyakran ismételt kérdések

Kérjük tegye fel környezet- és természetvédelmi kérdését a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú alapítvány munkatársainak és Ők készséggel válaszolnak.

Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel:

Levélben: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 91. Fszt. 1.
Telefonon: 06-74/414-217
E-mailben: info@zoldtars.huVegyes tüzelésű kazánban olyan dolgok tüzelése, ami környezetszennyező (irtózatos bűzt árasztva az utca lakóira).

Teendő: Jegyzőhöz írásos panasz benyújtása (javasoljuk, hogy ajánlott levélben). Ha megalapozott, akkor a jegyző fordul a Környezetvédelmi Felügyelőséghez.

Indok: A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23.§ (3) bekezdése meghatározza, hogy a települési önkormányzat jegyzője környezetvédelmi hatósági hatáskörében jár el az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés forrásaival, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben. A Korm. rendelet 23.§ (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője megteszi a szükséges intézkedéseket a levegővédelmi követelmények betartása érdekében, mely a tüzeléshez felhasznált anyagtól függően a Felügyelőség eljárását is eredményezheti.

Otthoni gépjavító, gépszerelő, autószerelő nem megfelelő körülmények között (talajjal érintkező olaj, engedély nélküli festés, autómosásból technológiai szennyvíz a talajra, talajvízbe folyik).

Teendő: Közérdekű bejelentést kell tenni a Környezetvédelmi Felügyelőséghez szóban vagy írásban. A közérdekű bejelentést szóban személyesen a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), illetve telefonon (22/514-310) teheti meg. Amennyiben írásban keresi meg hivatalt, úgy levelét a 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. címre küldje. Elektronikus levélben való megkeresés esetén a bejelentést a kozepdunantuli@zoldhatosag.hu email-címre lehet küldeni.

Egyéb kiegészítések: A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.

A közérdekű bejelentés, panasz esetében rögzítendő adatok:

-    A bejelentéssel érintett személy, gazdálkodó szervezet neve, lakcíme, székhelyének címe.

-    A bejelentéssel érintett ingatlan, épület, telephely stb. megjelölése.

-    A bejelentés tárgya, a probléma részletes leírása, az ingatlanon belül az esetleges szennyezés, ill. egyéb környezeti probléma helyének pontos megnevezése, jellege, kiterjedése, egyéb a bejelentés szempontjából lényeges körülmények.

-    Nyilatkozat arról, hogy mióta áll fenn a bejelentett probléma, mióta van a bejelentőnek tudomása a környezetszennyező tevékenységről, mulasztásról, ill. állapotról.

-    A panaszos, ill. bejelentő személyes adatai. Az adatok felvételekor tájékoztatni kell a bejelentőt, hogy személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

-    A bejelentőt nyilatkoztatni kell, hogy hozzájárul-e az adatai nyilvánosságra hozatalához a bejelentés alapján esetlegesen lefolytatandó eljárás során.

-    Amennyiben a bejelentő nem járul hozzá személyes adatai felvételéhez tájékoztatni kell, hogy a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2004. évi XXIX. törvény 142.§ (6) bekezdése alapján a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.