Lezárult

Gazdálkodj Ökosan

Szekszárd külterületén több mint 4000 tanya, szőlő, kiskert található, melyek tulajdonosai mind különböző módon gazdálkodnak. Gazdálkodj Ökosan című programunkat nekik indítottuk. A programsorozatban négy előadást terveztünk és valósítottunk meg gyakorlati bemutatóval egybekötve. A négy téma a dombvidéki vízgazdálkodás-vízmegtartás, zöld hulladék helyben történő hasznosítása-komposztálás, környezettudatos terméktartósítás (gyümölcsaszalás bemutatása), vegyszerhasználat csökkentése a kertben című előadás.

Autómentes Nap 2016

Sokak imája lelt meghallgatásra a bringatúra napján, amikor már reggel is szikrázó napsütés ébresztette a Szekszárdiakat. Noha napközben néha a felhők takarták el a napot, de a Garay térre meghirdetett gyülekező idejére végleg kikerekedett az idő, napos, enyhén szeles kora-ősz fogadta a térre igyekező, pedáltekerésre vágyó kicsiket-nagyokat.

Autómentes nap 2015

Nagy szerencséje volt az autómentes napi bringatúrán résztvevő 160-170 szekszárdi és a csatlakozó zombai, valamint decsi iskolásoknak és felnőtteknek. Szeptember 22-én igazi kellemes, napsütéses, enyhén szeles időben gyülekezhettek a Garay téren, majd Szekszárd polgármesterének, Ács Rezsőnek a vezetésével kis kerülő úton, a Csatári körforgalom-Tarcsay utca irányába tekertek ki a Gemencbe.

Tesco párbeszéd

Az alábbiakban letölthető levelet kaptuk, mely szerint a Tesco párbeszédet kezdeményez Szekszárdon. Nem teljesen értjük, hogy miért azok a szervezetek kapták meg a levelet, akik fel vannak sorolva, de nagyon örültünk, hogy köztük voltunk.

Autómentes Nap 2010


A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük az autómentes napot Szekszárdon. Idén is közel 200-an vettek részt. Sajnos a célt, hogy szeptember 22-én érzékelhetően is csökkenjen a gépjárműforgalom, nem sikerült elérni. Azonban délután egy jót kerekeztünk. A biciklitúráról képek, és egy rádió riport is készült.

Vízakadémia


Meglepő ötlettel állt elő három szervezet a szekszárdi bor ünnepén. Csapvizeket és ásványvizeket kóstoltatott a Szekszárdi Szüreti Napokon a Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. Az eredmény a szervezőket is meglepte, ugyanis az első két helyezett a bátaszéki és a tolnai csapvíz lett. Az ajánlott napi 2-3 literes vízfogyasztással számolva egyébként évente nagyjából 1000 liter vizet kellene meginnunk, de nem mindegy, hogy milyen áron!

Tapossa laposra!

Sok szekszárdinak feltűnhetett, hogy a város szelektív szigeteinek műanyag palack gyűjtői sokszor csurig tele vannak a lapítatlan italos flakonokkal; sokan már csak a tároló mellé dobálják az üres PET-palackokat, mert azok nem férnek bele. Pedig milyen egyszerű lenne a megoldás.


Szekszárdi Szüreti Napok - Ott voltunk!


A 2010. évi Szekszárdi Szüreti Napok során végig megtalálhatóak voltunk "Zöld Sátrunkkal". Helyileg a Garay téren a szobor színpaddal ellentétes oldalán. Érdekes játékokkal, ajándékokkal, kiadványokkal fogadtunk mindenkit, akit érdekelt környezetének állapota, a környezettudatos életvitel vagy éppen a helyi környezetvédelmi ügyek.


Köszönjük, hogy felajánlotta adója 1%-át.


Önzetlen segítségnyújtásának egyik legszebb módja, ha adóbevallása elkészítésekor nem feledkezik meg adója 1%-ának felajánlásáról.

A Zöldtárs Alapítvány a 2008-as felajánlásokat egy köbméteres keményfa komposztládák gyártására, így a környezettudatos életmódra nevelésre használta fel.

Komposztáljunk 2009
(2009. május - október)

Végéhez ért a Tolna Megyei Önkormányzat által támogatott lakossági házi komposztálást népszerűsítő programunk. Szerencsére sikeressége vitathatatlan. A 250 darab komposztládára 446 jelentkezés érkezett. Érezzük, hogy a lakosság körében egyre népszerűbbé válik a házi komposztálás. Ebből kifolyólag beadtunk egy Uniós pályázatot, melynek keretében 500 komposztládát fogunk kiosztani 2010-ben.

Autószegény nap Szekszárdon

(2009. szeptember 22.)

Sikerrel zárult a Zöldtárs Alapítvány által szervezett Autószegény nap Szekszárdon. Bár a megrögzött autósokat nem lehetett eltántorítani az utaktól szeptember 22-én sem, mégis az a 200 kerekes, többségében kisiskolás, aki részt vett az Alapítvány által szervezett Szekszárd-Őcsény-Szekszárd kerékpár túrán megmutatta, hogy igen is sokan vagyunk, akik szívesen pattanunk biciklire, ezzel kímélve környezetünket és saját egészségünket is.

Tolna Megye környezeti állapotának felmérése

A ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány és az Ifjúsági Unió Egyesület Szekszárd a lakosság környezettel kapcsolatos véleményének megismerése érdekében megyei szintű környezetvédelmi felmérést készített. A felmérés főcélja az volt, hogy a lakosság közreműködésével - lehetőleg minél több település lakosságának véleményén keresztül - feltáruljanak a megye fontosabb környezetvédelmi problémái. A felmérés alapján felvázolhatóvá váljon a megye környezeti állapota, amely a különböző intézkedési javaslatok alapját képezi.

Egészséghét
2005. november 14. - 18.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Morzsányi Éva, a Magyar Vöröskereszt Főtitkára, színhelye a Babits Mihály művelődési ház volt. Alapítványunk elsősorban a november 16-i programért felelt, ami részben sikerrel is zárult. Sajnálatosan az esti, ivóvízről szóló fórumra igen kevés érdeklődő jött el. A 'mit old a víz' c. előadásunk megtartására azóta több iskolában is felkértek minket.

Ússz a parlagfű-árral szemben
2005. május 27.

Szekszárdon „Ússz a parlagfűárral szemben” elnevezéssel a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány az ÁNTSZ Tolna Megyei és Szekszárd Városi Intézetével, valamint az ÖKO-MATRIX Környezetvédelmi Alapítvánnyal és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi referensével közösen, a Szekszárdi Vízmű Kft. és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával a város általános iskolái részére (7.-8. osztályosok) parlagfű vetélkedőt szervezett. Közös célunk volt, hogy megismerjük a gyerekek tájékozottságát, illetve, hogy a vetélkedőre való felkészüléssel további ismereteket gyűjtsenek. A vetélkedőn 5 iskola vett részt 8 fős csapatokkal. A vetélkedő a város több pontját érintette, mivel az egyes kijelölt pontokra a 8 fős csapatoknak különböző rejtvények megfejtésével kellett odatalálnia. Az egyik helyszín az ÁNTSZ épülete volt, ahol a versenyzők kiselőadást tartottak a parlagfűről. A Babits háznál saját, a parlagfűről szóló költeményt kellett előadniuk, míg a Prométheusz parkban szelektív hulladékgyűjtés, parlagfű felismerés, és egyéb gyakorlati feladatok várták a résztvevőket. A parlagfű felismerésnél a csapat minden tagjának külön-külön kellett részt vennie, és több növény közül a parlagfüvet kiválasztania. A végcél a városi uszoda volt, ahol totó kitöltése után a csapatok úszóversenyen is összemérték erejüket. Az úszóverseny egy csapattal - a Szivárvány iskola csapatával - is bővült. Az úszóverseny „főbírája” Güttler Károly többszörös magyar bajnok, többszörös olimpiai, világ- és Európa bajnoki érmes volt. A vetélkedő sikerrel zárult, hasznosságához pedig kétség sem férhet.

Szennyvíziszap szakmai nap

A KvVM 2005. évi Zöld Forrás pályázatának, a Tolna Megyei Önkormányzatnak, valamint a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft.-nek a támogatásával a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Alapítvány "Szennyvíziszap szakmai nap Tolna megye civil szervezetei és a lakosság részére" címmel rendezett országos érdeklődésre számot tartó szakmai konferenciát és gyakorlati bemutatót 2006. május 25.-én Szekszárdon. A ZÖLDTÁRS Alapítvány 2005. tavaszán benyújtott pályázatának Környezetvédelmi Minisztériumi támogatásával lehetővé vált a szervezők által kiemelkedő fontosságúnak tartott témában a szakmai nap megrendezése. A téma a szennyvíztisztító telepeken egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszapok engedélyezett, jogszabályi előírásoknak megfelelő és gazdaságos elhelyezése kezelése volt. A rendezvényt hosszas szervezőmunka előzte meg az Alapítvány és a közreműködők részéről egyaránt. A szakmai nap felvezetéseként több városkörnyéki, valamint megyei lapban is megjelentek cikkek a témához kapcsolódóan. Ezenfelül a regionális rádióból is értesülhettek a hallgatók, a megye lakosai, továbbá a Megyei Civil Szolgáltató Központ májusi hírlevelében is megtalálhatták a meghívót az érdeklődők. Az Alapítvány rövid felmérést végzett a megyei civil „zöld” szervezetek vonatkozásában és közel 30 szervezetet hívott meg a szakmai napra. A szervezők összesen mintegy 100 meghívót küldtek szét célzottan a megyében a fent említett média megjelenések mellett. A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájáruló Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. úgy vélte, hogy bár a program elsősorban a civil társadalom tájékoztatását célozza, a meghívott előadók szakmai felkészültsége és az előadások sokszínűsége okot adhat a szakmabelieknek is a megjelenésre. Ennek megfelelően a Hidrológiai társaság hírlevelében országosan is megjelent a rendezvényre szóló meghívó. Utólag megállapíthatjuk nem eredménytelenül. A rendezvényen összesen több mint félszázan vettek részt a laikusnak tekinthető megyei átlagpolgároktól egészen a szakmai berkekben elismert személyekig bezárólag. A téma fontosságát igazolja a megjelentek számán túlmenően az is, hogy az ország legtávolabbi pontjairól, többek között Zala és Heves megyéből is érkeztek vendégek. A hallgatóság sokszínűségét az elhangzott előadások is igyekezték figyelembe venni, így azok nem csak az egymást követő témájukat tekintve, hanem az egyes előadásokon belül is lefedték a szennyvíziszap témakörét. Az érdeklődök megismerkedhettek Szekszárd város példáján keresztül a szennyvíztisztítás technológiájával és az ebből eredő szennyvíziszap keletkezésével, valamint a keletkezett iszap kezelésének mezőgazdasági lehetőségeivel is. Az előadások során tájékozódhattak a jelenlévők az iránymutató európai uniós tendenciákról, valamint a hazai engedélyeztetésről és a közreműködő hatóságok véleményéről, álláspontjáról is. A teljes szennyvíziszap témát nem lehet ugyan egy napba sűrítve teljes mélységében kitárgyalni, de akik részt vettek a szakmai napon akár civilként, akár szakemberként semmiképpen sem távoztak üres kézzel.

Zöldülő Tolna Megye Civil Fórum


Tisztább környezet, zöldebb megye. Ez is lehetne az alcíme a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány által megrendezésre kerülő "Zöldülő Tolna Megye" című programsorozatnak, melyre a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt pályázaton csaknem 2 millió 800 ezer forintos támogatást nyert a szervezet. A programsorozat a 2006. december 1.-2.-án megrendezésre kerülő természet- és környezetvédelmi civil szervezeteknek szóló Fórummal indult, melyre a megyéből több mint 25 szervezetet hívtak meg a rendezők. A Fórumon a „Zöldülő Tolna Megye” program elemeinek ismertetése mellett a résztvevő szervezetek hasznos környezetvédelmi és civil információkkal gazdagodhattak a meghívott előadók révén. Mindemellett a Fórum kiemelt célja volt, a megyei "zöld" civil szervezetek összefogása és megismertetése úgy egymással, mint a megye lakosaival. A decemberi Fórum csak indító eleme volt a programok sorának, melyek keretében a szervezetek közötti folyamatos kapcsolattartás mellett egyéb programokat is elindítanak a ZÖLDTÁRS Alapítvány munkatársai. A kellő szakmai tudásbázis és a szükséges civil kurázsi tehát rendelkezésre áll ahhoz, hogy a "Zöldülő Tolna Megye" projekt sikeres legyen. A források megfontolt felhasználásával és az érintettek hathatós közreműködésével megyénk környezete valóban tisztább és ZÖLDEBB lehet.