Szekszárdi Klímakör

Előzmények

Szekszárd MJ Város 2009-ben csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, amely azokat a magyarországi városokat tömöríti, amelyek hajlandóak hosszútávú terveikben a károsanyag kibocsátásukat önként csökkenteni (különös tekintettel az üvegházhatást okozó gázokra) és hivatali működésüket érintve figyelni (engedélyek kiadása, városi rendezési tervek és a városüzemeltetés területein) a klímaváltozás hatásaira. A fő cél, hogy a káros hatásokat valamilyen formában enyhítsük, vagy legalább a környezetünk jelenlegi állapotát megőrizzük.

A hatékony munka érdekében alakult meg a Szekszárdi Klímakör, melynek munkáját a Zöldtárs Alapítvány koordinálja.

Munkacsoportok

A Klímakör 2010. január 25-én kapcsolt magasabb fokozatba, amikor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében 50 fölötti érdeklődő részvételével megalakultak a munkacsoportok: energiagazdálkodási, közlekedési, környezeti nevelési, vízgazdálkodási, és hulladékgazdálkodási.

Klímastratégia

Szekszárdon klímaügyben érdemi előrelépés csak a lakosság-vállalkozások-önkormányzat-civilszervezetek közös összefogásával jöhet létre. Ebben az összefogásban az önkormányzatnak kezdeményező, szervező, integráló és példamutató szerepet kell vállalnia. A klímastratégia ennek az összefogásnak, az együttműködésnek, a közös cselekvésnek a szakmai kereteit tartalmazza.

Klímaalap


Szekszárd MJ Város Önkormányzata a 2012. évre 4 millió Ft-os Klímaalapot szavazott meg. A Klímaalapból olyan helyi programok megvalósítására lehet támogatást igényelni, melyek Szekszárd Klímastratégiájával összhangban vannak.

Programok

A települési klímaprogramok sikerének egyik kulcsa, hogy az adott település lakói minél inkább érzékenyek legyenek az éghajlatváltozás problémájára. A Szekszárdi Klímakör ezért újra és újra programokat szervez a városban, hogy a lakosság környezeti érzékenységét, és tudatosságát erősítse.

Hírlevelek

Bizonyos időközönként a Szekszárdi Klímakör eseményeiről tájékoztató anyagot, úgynevezett hírlevelet küldünk ki a feliratkozottak számára. A hírlevélre a szdklimakor@gmail.com email címen lehet feliratkozni egy email küldésével.


Más Klímabarát Települések StratégiáiKLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK - ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
(szerkesztette: Antal Z. László)

A könyv kölcsönözhető a Zöldtárs Alapítványtól.